Stichting vrienden van de Stuif-Stuif Door vrijwilligers, voor vrijwilligers
 • Sponsoring

  Sponsorplan Stuif-Stuif

  Ten einde wat structuur aan te brengen in het sponsorverhaal van de Stuif-Stuif hebben de organisatie van de Stuif-Stuif en het bestuur van de Stichting Vrienden van de Stuif-Stuif afspraken gemaakt over de uitingen die we sponsors kunnen aanbieden.

  In praktijk is het evenement de meest in het oog springende lokatie om sponsoruitingen te laten zien. Afgesproken is daarom dat een bijdrage aan de Stichting Vrienden van de Stuif-Stuif op de zelfde wijze wordt gewaardeerd als een bijdrage rechtstreeks aan de Stuif-Stuif.

  Sponsoruitingen per bedrag

  Bedrag (*) Uiting
  < €500 Uw bedrijf zal met logo en bijdrage worden genoemd op zowel de site van de Stuif-Stuif als die van de Stichting Vrienden van de Stuif-Stuif onder de noemer: “Partners”. Uiteraard wordt er een hyperlink naar uw eigen site gemaakt.
  Deze pagina zal tevens op A4 formaat worden uitgeprint en naast de prijslijst aan de kassa worden bevestigd.
  €500 – €1000 Uw bedrijf krijgt tevens een plaats op de poster.
  €1000 – €1500 Bovenstaande uitingen en daarbij de mogelijkheid om twee spandoeken / borden van 1,5 m² aan te leveren welke in de zaal van het evenement worden geplaatst door de organisatie.
  €1500 – €2500 Naast alles wat hier boven is genoemd kunt u nog 2 borden / spandoeken aanleveren welke dan goed zichtbaar bij de kassa worden geplaatst.
  > €2500 Bij sponsorbedragen boven € 2.500,– komt uw bedrijf ook op het medewerkers T-shirt te staan.

  (*) Daar waar we het hebben over een bedrag, kan ook gelezen worden: “Goederen ter waarde van”

  Adoptie van een activiteit

  Indien een bedrijf besluit om een activiteit in zijn geheel te adopteren betekent dat het volgende:

  • Het bedrijf levert alle materialen welke nodig zijn om de betreffende activiteit in zijn geheel te laten plaatsvinden;
  • Daarbij wordt tevens mee berekend de (afschrijving op de) materialen welke vanuit het magazijn van de Stuif-Stuif worden ingezet tegen een bedrag zoals ook wordt berekend bij interne verhuur binnen Stichting DOCK. Ter indicatie: Dit bedrag is 2% van de nieuwwaarde per dag, 7% van de nieuwwaarde per week;
  • Voor de sponsoruitingen betekent dit dat de betreffende activiteit mag worden voorzien van spandoeken / borden met een limiet van 1m² per € 250,– Deze borden / spandoeken worden door de sponsor aangeleverd en door de organisatie bij de activiteit geplaatst. Tevens wordt uiting gegeven zoals in bovenstaande tabel bij een bedrag tot € 500,–
  • De uitvoering van de activiteit alsmede het regelen van de benodigde goederen kan geheel of gedeeltelijk door de Stuif-Stuif worden gedaan. Hierover worden separate afspraken gemaakt;
  • Facturen welke horen bij de geadopteerde activiteit worden doorgestuurd naar de sponsor. Voor de intern gebruikte goederen dient Stichting Dock een factuur in.
  • Een voorbeeld van de kosten van een geadopteerde activiteit:

   Stof is Tof / Naaihoek

   8 naaimachines gedurende 2 weken € 10,43 per stuk per week € 166,88
   8 Naaitafeltjes € 2,– p/s/w € 32,00
   4 Werktafels € 2,63 p/s/w € 21,04
   4 balen vlokvulling € 30,– p/s € 120,00
   Lappen & knopen p.m. € 300,00
   Fournituren (garen, naalden) p.m. € 50,00
   Stofscharen p.m. € 20,00
   Totaal   € 709,92
  Comments Off on Sponsoring