Stichting vrienden van de Stuif-Stuif Door vrijwilligers, voor vrijwilligers
 • Contactinformatie

  Stichting vrienden van de Stuif-Stuif

  KvK-nummer:   34257060
  Bankrekening:   NL09 INGB 0003 1387 78
  ten name van: Stichting Vrienden van de Stuif-Stuif, Haarlem
  Website   vriendenvandestuifstuif.nl
  E-mail   info @ vriendenvandestuifstuif.nl
  Postadres   Paus Leostraat 18
  2033 KJ Haarlem

  Bestuur

  Voorzitter Edwin Gozeling voorzitter @ vriendenvandestuifstuif.nl
  Penningmeester Nina Spadavecchia penningmeester @ vriendenvandestuifstuif.nl
  Secretaris Henk Visser secretaris @ vriendenvandestuifstuif.nl

  No Comments